Антично въоръжение (XI в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.) Antique Weapons

55.00

Sold By: TheCoiner

Изчерпан

Nartsis Torbov. Antique Weapons (11th c. BC  5th c. AD). From stone to gunpowder: Volume II. Vatevi Collection

     The book represents the collection of ancient weapons from the largest private collection of Ancient and Medieval weaponry and military equipment in Bulgaria  (“Vatevi Collection“). The weapons originated mainly from the territories of the Ancient Thrace.

Съдържание

I. Double-edged iron swords with a straight blade (Early Iron Age 11th6th c. BC)

II. Iron sword, daggers and knife (akinakes) (Iron Age 11th1st c. BC)

III. Doble-edged iron swords with straight blade (Late Iron Age 5th1st c. BC)

IV. Single-edged iron swords with curved blade (machairas) (Iron Age 11th1st c. BC)

V. Single-edged iron swords (rhomphaea) (Late Iron Age 5th1st c. BC)

VI. Doble-edged iron swords (Celtic type) (Late Iron Age 5th1th c. BC)

VII. Doble-edged iron swords (Roman Empire 1st5th c. AD)

VIII. Curved iron knives with a cutting edge on the inner side of the curve (machaira) (Late Iron Age 5th1st c. BC)

IX. Iron knife (Celtic Type) (Late Iron Age 5th1st c. BC)

X. Iron knifes (Roman Empire 1st5th c. AD)

XI. Iron spearheads (Iron Age 11th1st c. BC)

XII. Iron spearheads (Roman Empire 1st5th c. AD)

XIII. Bronze arrowheads (Iron Age 11th1st c. BC)

XIV. Lead missiles for slings (Late Iron Age 5th1st c. BC)

XV. Iron flat axes (Early Iron Age 11th6th c. BC)

XVI. Iron appliqué (umbo) of shield (Late Iron Age 5th1st c. BC)

XVII. Brozne and iron appliqués (umbos) of shields (Roman Empire 1st5th c. AD)

XVIII. Brozne and iron helmets (Iron Age 11th1st c. BC)

XIX. Bronze face part of a helmet  mask and iron legionary helmets (Roman Empire 1st5th c. AD)

XX. Bronze belt buckle and elements of a leather belt (Early Iron Age 11th6th c. BC)

XXI. Bronze appliqué (Roman Empire 1st5th c. AD)

XXII. Silver Thracian hoard

Compare
  Изпрати запитване

Нарцис Торбов. Антично въоръжение (XI в. пр. Хр.  V в. сл. Хр.). Колекция „Ватеви“.

Съдържание

I. Двуостри железни мечове с право острие (Старожелязна епоха  XIVI в. пр.Хр.)

II. Железен меч, кинжали и нож (акинаци) (Желязна епоха  XII в. пр.Хр.)

III. Двуостри железни мечове с право острие (Новожелязна епоха  VI в. пр.Хр.)

IV. Едноостри железни мечове с извито острие (махайри) (Желязна епоха  XII в. пр.Хр.)

V. Едноостри железни мечове (ромфеи) (Желязна епоха  XII в. пр.Хр.)

VI. Двуостри железни мечове (келтски тип) (Новожелязна епоха  VI в. пр.Хр.)

VII. Двуостри железни мечове (Римска империя IV в.)

VIII. Криви железни ножове с режещ ръб от вътрешната страна на извивката им (махайри) (Новожелязна епоха  VI в. пр.Хр.)

IX. Железен нож (келтски тип) (Новожелязна епоха  VI в. пр.Хр.)

Х. Железни ножове (Римска империя IV в.)

XI. Железни върхове на копия (Желязна епоха  XII в. пр.Хр.)

XII. Железни върхове на копия (Римска империя IV в.)

XIII. Бронзови върхове на стрели (Желязна епоха  XII в. пр.Хр.)

XIV. Оловни ядра за прашка (Новожелязна епоха  VI в. пр.Хр.)

XV. Железни плоски брадви кръстовиден тип (Старожелязна епоха  XIVI в. пр.Хр.)

XVI. Желязна апликация (умбо) от щит (Новожелязна епоха  VI в. пр.Хр.)

XVII. Бронзови и железни апликации (умба) от щит (Римска империя IV в.)

XVIII. Бронзови и железни шлемове (Желязна епоха  XII в. пр.Хр.)

XIX. Бронзовата лицева част от шлем-маска и железни легионерски шлемове (Римска империя IV в.)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Report Item


    General Enquiries

    There are no enquiries yet.

    Антично въоръжение (XI в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.) Antique Weapons

    55.00